Công Ty Mitsubishi Electric Việt Nam - VPĐD Đà Nẵng | Vị trí | MITSUBISHI ELECTRIC VIỆT NAM

Công Ty Mitsubishi Electric Việt Nam - VPĐD Đà Nẵng

Tổng quan công ty

Thành lập:
2014
Chủ tịch & CEO:
Ông Izumi Matsumoto
Địa chỉ:
Tầng 11, Toà nhà Thành Lợi, Số 135 Nguyễn Văn Linh TP.Đà Nẵng 55000 Việt Nam
Điện thoại:
+84 (0511) 365 6245
Fax:
+84 (0511) 365 6246
Hộp thư:
inquiry@mevn.com.vn
Trang web:
https://www.mitsubishi-electric.vn/(Open new window)
Liên hệ:
https://mitsubishi-electric.vn/contact-us.htm(Open new window)